O ile to możliwe pozwalamy na zastąpienie klasycznego aparatu indywidualnie zaprojektowanymi, przeźroczystymi nakładkami.

Każdorazowo wykonanie projektu poprzedzamy pełną diagnostyką. Obejmuje ona wykonanie zdjęć rtg (tomografii komputerowej, zdjęcia panoramicznego i cefalometrycznego), zdjęć cyfrowych oraz cyfrowych modeli diagnostycznych.

Gdy posiadamy na wirtualnej platformie wszystkie elementy diagnostyki, wykonujemy projekt uwzględniający stopień skomplikowania wad zgryzu.

Podczas drugiego etapu konsultacji lekarz ma możliwość zaprezentowania Pacjentowi komputerowej symulacji prostowania jego zębów.

Na kolejnej wizycie przekazujemy zestawy nakładek do domu, które Pacjent samodzielnie wymienia co 1-2 tygodnie. Nakładki powinno się nosić przez 22 godziny na dobę, z przerwami na posiłki i mycie zębów.

Dzięki temu ilość wizyt kontrolnych w gabinecie jest zredukowana do minimum choć są one bardzo ważne.

Aby zachować uzyskane efekty, po zakończeniu leczenia Pacjent nosi aparaty retencyjne, które są równie wygodne, niewidoczne i skuteczne . Zapobiegają one niekontrolowanemu przesuwaniu się zębów po zakończonym leczeniu.