Dzięki technologii cyfrowej każdy zabieg implantacji poprzedzamy projektem protetycznym oraz chirurgicznym.

Łącząc wykonaną tomografię komputerową z cyfrowymi modelami dobieramy najlepszy w konkretnym przypadku implant, a następnie umieszczamy go w najbardziej korzystny sposób.

Już na etapie projektu eliminujemy niewłaściwe położenie implantów powodujące później trudności w odbudowie protetycznej, uszkodzenia nerwów, dna zatoki, naczyń krwionośnych i inne powikłania.

Implant będzie zintegrowany z kością nawet do końca życia. Dlatego oceniamy także stan kości, a w razie potrzeby dokonujemy jej regeneracji materiałem naturalnym pochodzenia ludzkiego.

Dlatego oceniamy także stan kości, a w razie potrzeby dokonujemy jej regeneracji materiałem naturalnym pochodzenia ludzkiego.

Końcowym efektem jest wykonanie specjalnych szablonów, które podczas zabiegu implantacji stanowią podstawę nawigacji komputerowej.

Stosując specjalne narzędzia przenosimy pozycję implantu z projektu do rzeczywistego układu w jamie ustnej.

Dlatego sam zabieg jest procedurą bezpieczną, trwa krócej i podczas procesu gojenia bezpośrednio po zabiegu występują mniejsze dolegliwości bólowe.