Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Podmiot Medyczny Pomorskie Centrum Stomatologii Kryspin-Dent Katarzyna Kryspin, woj. POMORSKIE, pow. Gdańsk, gm. Gdańsk, miejsc. Gdańsk, ul. Partyzantów, nr 9, lok. 1, 80-254, woj. POMORSKIE, pow. Gdańsk, gm. Gdańsk, miejsc. Gdańsk, ul. Kartuska, nr 17, 80-103, NIP: 584 238 52 56, REGON: 193098615, zwaną dalej “Administrator”, w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną oraz korzystania z Portalu https://kryspin-dent.pl/

§1 Informacje ogólne
1.1 Administrator dba o ochronę prywatności Użytkowników i gwarantuje poufność przekazywanych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).


§2 Rodzaje gromadzonych danych osobowych
2.1 Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz w celach zgodnych
z przepisami prawa.
2.2 Rodzaje gromadzonych danych osobowych mogą obejmować, lecz nie ograniczają się do:
a) Imienia, nazwiska i danych kontaktowych,
b) Adresu e-mail,
c) Informacji o korzystaniu z Portalu (np. dane logowania, preferencje, aktywność).


§3 Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych
3.1 Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:
a) świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z zawartymi umowami,
b) prowadzenia statystyk i analiz w celach doskonalenia usług,
c) przesyłania informacji handlowych, jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę.


§4 Udostępnianie danych osobowych
4.1 Administrator może udostępniać dane osobowe Użytkowników podmiotom trzecim tylko w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub na podstawie zgody Użytkownika.
4.2 W przypadku udostępnienia danych osobowych podmiotom trzecim, Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenia, takie jak umowy powierzenia przetwarzania danych, w celu ochrony prywatności Użytkowników.


§5 Prawa Użytkowników
5.1 Użytkownicy posiadają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) poprawiania swoich danych osobowych,
c) usunięcia swoich danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e) przenoszenia swoich danych osobowych,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
g) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.


§6 Zasady ochrony danych
6.1 Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub nieautoryzowanym ujawnieniem.
6.2 Administrator zapewnia poufność przekazywanych danych osobowych poprzez zabezpieczenie infrastruktury technicznej oraz stosowanie odpowiednich procedur bezpieczeństwa.


§7 Inspektor ochrony danych osobowych
7.1 Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Pomorskim Centrum Stomatologii Kryspin-Dent jest Marcin Kryspin.
7.2 Wszelkie pytania, wątpliwości i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem danych kontaktowych:


Marcin Kryspin
80-103 Gdańsk, ul. Kartuska 17
marcin.kryspin@kryspin-dent.pl
T: 509 271 618


§8 Zgoda i zmiany polityki prywatności
8.1 Korzystanie z Portalu oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności.
8.2 Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności w dowolnym czasie.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki prywatności, Użytkownicy mogą skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem podanych danych kontaktowych.