Starte Zęby

Pacjent dotarł do nas ze zniszczonymi i bardzo startymi zębami. Zęby były na tyle zniszczone, że konieczne okazało się przygotowanie kompleksowego planu leczenia w oparciu o opinię kilku lekarzy specjalistów.

Nasza praca zaczęła się od analizy funkcjonalno-estetycznej oraz badania aparatem dopplera, zakończone konsultacjami z chirurgiem. Wspólne prace zostały sfinalizowane przygotowaniem i przedstawieniem kompleksowego planu pracy.

1

Przed

2

Po

Jak przebiegało leczenie?

  • 1

    W pierwszym etapie leczenia Pacjent poddany został zabiegowi wydłużania koron klinicznych górnych i dolnych zębów.

  • 2

    Następnie wykonane zostały korony tymczasowe górnych zębów.

  • 3

    Nasze prace skończyliśmy wykonując ostateczne korony protetyczne u Pacjenta.