• kontrole zgryzu,
  • aparaty zdejmowane jedno i obuszczękowe,
  • naprawy uszkodzonych aparatów ruchomych,
  • aparaty stałe metalowe,
  • aparaty stałe bezligaturowe,
  • aparaty stałe kosmetyczne,
  • aparaty ze śrubą Hyrax,
  • aparaty stałe grubołukowe,
  • kontrole leczenia retencyjnego.